Verhoudingen > Procenten eraf/erbij
123456Procenten eraf/erbij

Verwerken

Opgave 9

Stel je voor dat je op 1 januari 2020 een bedrag van € 1000,00 op de bank op een rekening hebt gezet. Je doet er verder niets mee, je haalt er geen geld van af en je doet er ook niets bij. Maar, de bank geeft elk jaar `5` % rente over het bedrag dat op die rekening staat.

a

Hoeveel geld heb je dan op 1 januari 2021?

b

En op 1 januari 2022?

c

En op 1 januari 2030?

Opgave 10

Jascha Konichev is architect en heeft een naambord gemaakt waarop zijn beroep duidelijk uitkomt. Het bord is `50` cm bij `90` cm en gemaakt van perspex. In de zon wil perspex nog wel eens uitzetten, zowel in de lengte als in de breedte ongeveer `0,2` %.

a

Hoe lang en hoe breed wordt dit bord na een zonnige dag?

b

Wordt de oppervlakte van het bord ook `0,2` % groter? Verklaar je antwoord.

Opgave 11

Een voetbalvereniging bestond in 2000 uit `340` leden. Door een wervingscampagne bestond de vereniging in 2001 uit `400` leden.

Met hoeveel procent is het ledenaantal in 2001 toegenomen ten opzichte van dat in 2000?

Opgave 12

Hans koopt in de uitverkoop een paar schoenen voor € 50,00. De schoenen kosten normaal € 59,75.

Hoeveel procent korting heeft Hans gekregen?

verder | terug