Verhoudingen > Procenten eraf/erbij
123456Procenten eraf/erbij

Uitleg

Bij het werken met procenten gaat het vaak om

  • Percentage eraf:
    Als je op een trui van € 60 een korting van 25% van de prijs krijgt, moet je nog 75% betalen. Dat kost je dus 0,75 × 60 = 45 euro.

  • Percentage erbij:
    Als een broek van 50 euro 10% duurder is geworden, dan kost hij 110%.
    Dat is `1,10 xx 50 = 55` euro.

Je kunt dergelijke berekeningen ook maken met behulp van verhoudingstabellen. Vooral als je twijfelt hoe je moet rekenen, zijn ze handig.

Opgave 1

Je weet dat `15` % `= 15/100 = 0,15` .
Schrijf de volgende percentages ook als decimale getallen:

a

`54` %

b

`124` %

c

`80` %

d

`9` %

e

`185` %

f

`4,5` %

g

`130` %

h

`200` %

Opgave 2

Een artikel kost € 130,00. Deze prijs wordt verhoogd met `18` %.

Bereken de prijs die je moet betalen. Schrijf je berekening op.

Opgave 3

Een artikel kost € 75,00. Er wordt `12` % korting gegeven.

Bereken de nieuwe prijs. Schrijf je berekening op.

verder | terug