Verhoudingen > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Toepassen

Opgave 12Toegestane afwijkingen bij producten
Toegestane afwijkingen bij producten

Op bijvoorbeeld een pak suiker wordt het gewicht aangeven als: `1`  kg ℮.
Deze ℮ geeft aan dat het gewicht van dit pak suiker wel niet precies `1`  kg zal zijn, maar wel ligt binnen de grenzen die de Europese Unie heeft vastgesteld.
Regelmatig worden er door ambtenaren in opdracht van de E.U. controles uitgevoerd om na te gaan of het gewicht binnen de juiste grenzen ligt. Voor `1`  kg suiker is de toegestane afwijking van het gewicht `1,5` %.

a

Tussen welke grenzen mag het gewicht van dit pak suiker zitten?

b

Zoek minstens vijf verschillende producten waarop dit teken voorkomt en maak een lijst met het toegestane gewicht (of volume) van elk van die producten.

Opgave 13Scholierenonderzoek 2020
Scholierenonderzoek 2020

Ook in 2020 is er een scholierenonderzoek geweest door het Nibud. Bekijk het Nibud scholierenonderzoek 2020

a

Zoek in dit document gegevens op over de uitgaven en het spaargedrag van scholieren in 2020.

b

Maak een eigen overzicht van de gegevens die je hebt gevonden. Houdt daarbij rekening met leeftijdsgroepen, verschillen tussen jongens en meisjes, en wat je al niet kunt bedenken.

verder | terug