Negatieve getallen > Negatieve getallen aftrekken
123456Negatieve getallen aftrekken

Inleiding

Je hebt gezien hoe Ans op het IJsselmeer fantaseert over wat er allemaal onder water zit. Het zuig/blaas-motortje dat ze heeft bedacht kun je voor meer inzetten dan alleen het inzoomen op de bodem. Je kunt bijvoorbeeld ook uitzoomen vanaf de bodem.

Het motortje beweegt met de standen neus omhoog (positief) of neus omlaag (negatief) langs de NAP-schaal en het kan blazen (optellen) en zuigen (aftrekken). En met behulp van het zuigen kun je de camera laten uitzoomen van bijvoorbeeld de bodem.

Je leert in dit onderwerp:

  • optellen en aftrekken met positieve en negatieve getallen.

Voorkennis:

  • rekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) met decimale getallen en met breuken en alle begrippen die daarbij horen;

  • wat een negatief getal is en een negatief getal als tegengestelde van een positief getal herkennen;

  • de getallenlijn uitbreiden met negatieve getallen en optellen met positieve en negatieve getallen.

verder | terug