Negatieve getallen > Negatieve getallen vermenigvuldigen
123456Negatieve getallen vermenigvuldigen

Inleiding

Ans kan met haar zuig/blaas-motortje ook in stappen van bijvoorbeeld `0,5` m naar de bodem afdalen.

Als ze begint op `0` m NAP dan kan ze bijvoorbeeld door de stand "neus omlaag" te kiezen en blazen aan te zetten haar motortje in zes stappen van `0,5` m laten zakken. Dan is de hoogte met `6 xx text(-)0,5` veranderd. Op welke hoogte zit het motortje dan?

Je leert in dit onderwerp:

  • vermenigvuldigen met positieve en negatieve getallen.

Voorkennis:

  • rekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) met decimale getallen en met breuken en alle begrippen die daarbij horen;

  • wat een negatief getal is en een negatief getal als tegengestelde van een positief getal herkennen;

  • de getallenlijn uitbreiden met negatieve getallen en optellen en aftrekken met positieve en negatieve getallen.

verder | terug