Negatieve getallen > Negatieve getallen delen
123456Negatieve getallen delen

Inleiding

Ans kan met haar zuig/blaas-motortje ook in stappen van bijvoorbeeld `0,5` m naar de bodem afdalen.

Als ze begint op `0` m NAP dan kan ze bijvoorbeeld door de stand "neus omlaag" te kiezen en blazen aan te zetten haar motortje in stappen van `0,5`  m laten zakken. Als ze op `text(-)4,5` uitkomt, hoeveel van die stappen heeft ze dan gemaakt? Dat kun je uitrekenen door delen.

Je leert in dit onderwerp:

  • delen met positieve en negatieve getallen.

Voorkennis:

  • rekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) met decimale getallen en met breuken en alle begrippen die daarbij horen;

  • wat een negatief getal is en een negatief getal als tegengestelde van een positief getal herkennen;

  • de getallenlijn uitbreiden met negatieve getallen en optellen, aftrekken en vermenigvuldigen met positieve en negatieve getallen.

verder | terug