Machten en wortels > Voorrangsregels
123456Voorrangsregels

Inleiding

Ook Sven heeft nu leren werken met machten en wortels. En omdat hij een spelletjesliefhebber is, verzint hij zelf spelletjes om ermee te leren rekenen. Dat kun je zelf ook vast wel.

Eén van Sven's spelletjes is het `18` -spel. Je krijgt drie getallen van één cijfer en moet daarmee het getal `18` maken...

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met de juiste rekenvolgorde.

Voorkennis:

  • rekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) met positieve en negatieve getallen en met breuken en alle begrippen die daarbij horen;

  • kwadrateren, worteltrekken en rekenen met kwadraten en wortelvormen;

  • het begrip macht en machten uitrekenen;

  • het begrip derdemachtswortel en derdemachtswortels uitrekenen.

verder | terug