Lineaire verbanden > Recht evenredig
12345Recht evenredig

Toepassen

Naast de temperatuurschaal van Celsius (die wij meestal wordt gebruiken) bestaan er nog andere temperatuurschalen, waaronder:

  • De temperatuurschaal van Fahrenheit (die nog gebruikt wordt in Amerika).
    Je krijgt het aantal graden Fahrenheit door het aantal graden Celsius te delen door 10, de uitkomst te vermenigvuldigen met 18 en vervolgens nog 32 erbij te tellen.

  • De temperatuurschaal van Réamur.
    Je krijgt het aantal graden Réamur door het aantal graden Celsius te delen door 10 en dan te vermenigvuldigen met 8.

Opgave 12Celsius, Fahrenheit, Réamur
Celsius, Fahrenheit, Réamur

Hierboven worden drie verschillende temperatuurschalen beschreven.

De temperatuur in graden Celsius noem je T C , die in graden Fahrenheit T F en die in graden Réamur T R .

a

Leid uit de tekst een omrekenformule af van T C naar T F .

b

Leid ook een omrekenformule af van T F naar T C .

c

Leid uit de tekst een omrekenformule af van T C naar T R .

d

Leid uit de tekst een omrekenformule af van T R naar T C .

e

Welke van deze drie temperatuurschalen zijn recht evenredig?

verder | terug