Lineaire verbanden > Recht evenredig
12345Recht evenredig

Uitleg

Een winkelier verkoopt losse LegoBasic doosjes voor € 8,99 per stuk. De opbrengst R voor de winkelier is dan afhankelijk van het aantal van die doosjes a dat hij verkoopt. Als de winkelier tweemaal zo veel verkoopt is zijn opbrengst ook tweemaal zo groot. Hier geldt de formule R = 8,99 a . Met R voor de opbrengst in euro en a het aantal doosjes dat de winkelier verkocht heeft.

De variabele R is nu recht evenredig met de variabele a, omdat een verdubbeling van de éne variabele ook leidt tot een verdubbeling van de andere variabele.

Opgave 1

Bekijk de Uitleg .

a

Hoe groot is de opbrengst als de winkelier 1250 LegoBasic doosjes heeft verkocht?

b

Hoeveel LegoBasic doosjes heeft de winkelier verkocht als de dagopbrengst hiervan € 332,63 is?

c

Laat met een voorbeeld zien dat R verdubbelt als a verdubbelt.

d

Als a drie keer zo groot wordt, wat gebeurt er dan met R? Laat dit zien met een berekening.

e

Hier zijn R en a recht evenredig. Teken een bijpassende grafiek.

f

Hoe kun je aan de grafiek zien dat het hier om een recht evenredig verband gaat?

Opgave 2

Een kopie maken met een kopieermachine kost € 0,125 per velletje.

a

Hoeveel ben je kwijt als je in een jaar tijd 1750 kopieën maakt?

b

Met welke formule kun je de kosten K in euro afhankelijk van het aantal kopieën a weergeven?

c

Zijn deze twee variabelen recht evenredig met elkaar? Waarom?

d

Maak een tabel en teken de grafiek bij deze formule.

verder | terug