Lineaire verbanden > Recht evenredig
12345Recht evenredig

Testen

Opgave 13

Eén Russische roebel (₽) is op zeker moment gelijk aan € 0,011.

a

Hoeveel is ₽ 250 waard?

b

Hoeveel roebel is € 250 waard?

c

Waarom is de waarde van de roebel recht evenredig met die van de euro?
Schrijf een bijpassende formule op.

d

Waarom is het bedrag in euro's dat je moet betalen voor een bepaald aantal roebels waarschijnlijk niet recht evenredig met de waarde in euro's?

Opgave 14

In welke van de volgende gevallen is recht evenredig met ? Stel in dat geval een bijpassende formule op.

a

De grafiek van afhankelijk van is een rechte lijn door en door .

b

De grafiek van afhankelijk van is een rechte lijn door en door .

c

De grafiek van afhankelijk van gaat door , en door .

verder | terug