Lineaire verbanden > Recht evenredig
12345Recht evenredig

Theorie

Een variabele y is recht evenredig met variabele x als een verdubbeling van x ook een verdubbeling van y tot gevolg heeft. De bijbehorende formule heeft dan de vorm

y = a x met a een willekeurig reëel getal.

De bijbehorende grafiek is een rechte lijn die door de oorsprong gaat.

In de applet kun je met de schuifknop de waarde van a veranderen.

  • a heet de evenredigheidsconstante.

  • a bepaalt hoe schuin de lijn omhoog of omlaag loopt. Als a positief is, stijgt de lijn, is a negatief dan daalt de lijn. Daarom wordt a ook wel eens het hellingsgetal genoemd of de richtingscoëfficiënt.

Omgekeerd hoort ook bij elke rechte lijn door de oorsprong van het assenstelsel een recht evenredig verband tussen x en y.

verder | terug