Lineaire verbanden > Lineaire functies
12345Lineaire functies

Voorbeeld 2

Gegeven zijn de lineaire functies y = 0,5 x + b . Voor welke waarde van b gaat de grafiek door het punt ( 3,5 ) ?

> antwoord

Vul x = 3 en y = 5 in de gegeven formule in. Je vindt: 5 = 0,5 3 + b .

Dit levert op: b = 3,5.

Bekijk ook met behulp van de applet wat dit voor de grafiek betekent. Stel eerst a = 0,5 in en varieer daarna de waarde van b tot de grafiek door het gegeven punt gaat.

Opgave 5

Gegeven zijn de lineaire functies y = a x + 6 .

Voor welke waarde van a gaat de grafiek door het punt ( 3 , 5 ) ?

Opgave 6

De functies y = a x + 1 hebben als grafiek een rechte lijn.

Voor welke waarden van a loopt de grafiek van zo'n functie evenwijdig met de lijn y = 6 - 0,5 x ?

verder | terug