Lineaire verbanden > Hellingsgetal
12345Hellingsgetal

Voorbeeld 1

Stel een formule op bij de lijn door de punten en .

> antwoord

De formule heeft de vorm waarin het hellingsgetal is. Dit getal vind je door te bepalen hoeveel toeneemt bij een toename van met .

Teken daartoe eerst de twee punten en de lijn in een assenstelsel.

Maak deze lijn in de applet door de punten en op de juiste plek te zetten.

  • Tussen de punten en neemt toe met .

  • Tussen de punten en neemt toe met .

Je weet nu dat het hellingsgetal is. De juiste waarde van lees je af bij het punt op de verticale as: .

De gevraagde formule wordt .

Opgave 3

Bekijk het voorbeeld hierboven en werk met de applet.

a

Stel zelf de vergelijking op van de lijn door de punten en zonder het antwoord bij het voorbeeld te bekijken.

b

Stel een vergelijking op van de lijn door en .

c

Stel een vergelijking op van de lijn door en .

d

Stel een vergelijking op van de lijn door en .

e

Stel een vergelijking op van de lijn door en .

f

Stel een vergelijking op van de lijn door en .

Opgave 4

Bekijk de rechte lijnen in de grafiek hiernaast. Elke rechte lijn is de grafiek van een lineaire functie.

Geef de bijbehorende formules.

verder | terug