Lineaire verbanden > Hellingsgetal
12345Hellingsgetal

Voorbeeld 3

Een lijn gaat door het punt en loopt evenwijdig met de lijn . Bij lijn hoort de formule . Welke formule hoort bij lijn ?

> antwoord

Omdat de lijnen en evenwijdig zijn, hebben ze dezelfde richtingscoëfficiënt. De formule bij lijn heeft dus de vorm .

De juiste waarde van bepaal je door de coördinaten van het gegeven punt van in de vergelijking in te vullen: geeft .

De gevraagde formule is .

Opgave 8

Lijn gaat door het punt en is evenwijdig met de lijn . Bij lijn hoort de formule .

Welke formule hoort bij lijn ?

Opgave 9

Lijn gaat door het punt en is evenwijdig met de lijn door de punten en .

Welke formule hoort bij lijn ?

verder | terug