Lineaire verbanden > Hellingsgetal
12345Hellingsgetal

Verkennen

Opgave V1

In de gemeente Overdal wordt maximaal weken per jaar het huisvuil opgehaald. In elke zwarte vuilcontainer zit een chip die er voor zorgt dat elke lediging geregistreerd wordt. De gemeente stuurt dan op het eind van het jaar een rekening. Als je iedere week de zwarte container laat legen moet je na een jaar € 381,60 betalen. Hiernaast zie je een grafiek waarin de kosten zijn uitgezet tegen het aantal weken.

a

Bij de grafiek hoort een formule van de vorm waarin een constante is. Waarom is dat?

b

Bereken de waarde van de evenredigheidsconstante die bij deze grafiek past.

Opgave V2

In de gemeente Vijfhouten worden de kosten voor het ophalen van de zwarte vuilcontainers anders berekend. Elk gezin betaalt per jaar € 103,20 plus een vast bedrag voor elke geleegde zwarte container. Als je iedere week de container laat legen moet je na een jaar, net als in Overdal, € 381,60 betalen.

a

Teken de grafiek van de jaarlijkse kosten in euro afhankelijk van het aantal weken dat de zwarte container wordt geleegd.

b

De grafiek is een rechte lijn, dus er hoort een formule bij van de vorm . Welke waarde heeft .

c

Hoe kun je de waarde van de richtingscoëfficiënt bepalen?

verder | terug