Lineaire verbanden > Hellingsgetal
12345Hellingsgetal

Theorie

De algemene formule voor een lineair verband is

met en willekeurige reële getallen.

Het hellingsgetal, of de richtingscoëfficiënt, geeft aan hoeveel de -waarde stijgt of daalt als de -waarde met toeneemt. Dit getal is in de algemene formule de , de coëfficiënt van .

  • Als dan is de lijn stijgend, als dan is de lijn dalend.

  • Als dan is de lijn horizontaal, evenwijdig aan de -as.

  • Een verticale lijn heeft geen hellingsgetal.

  • Twee evenwijdige lijnen hebben hetzelfde hellingsgetal.

Heb je nu een lineaire grafiek waarvan alleen twee punten bekend zijn, dan kun je zelf een bijpassende formule opstellen. Je bepaalt dan eerst het hellingsgetal van de lijn door beide punten door te berekenen hoeveel de -waarde toeneemt als de -waarde met toeneemt. (Dit kan alleen bij lijnen die niet verticaal lopen.)

Experimenteer met de applet. De punten en kun je verplaatsen. Je moet dan alleen vanuit de coördinaten van die punten de formule van de lijn door beide punten kunnen maken. Zet je de punten recht boven elkaar, dan zie je dat ook GeoGebra geen formule van de vorm kan maken...

verder | terug