Kwadratische verbanden > Kwadratische functies
12345Kwadratische functies

Verwerken

Opgave 10

Van een kwadratische functie is de formule y = - 0,5 ( x - 6 ) 2 + 10 .
De bijbehorende grafiek is een bergparabool.

a

Waarom is de bijbehorende grafiek een bergparabool? Welk punt is de top van die parabool?

b

Welke extreme waarde heeft deze kwadratische functie?

c

Maak een geschikte tabel en teken de parabool. Zorg er voor dat de top in ieder geval duidelijk in beeld is.

d

Maak een tabel van de toenames van de y-waarden bij een toename van x met 2. Maak ook een tabel met de verandering van de toenames. Is die verandering constant?

Opgave 11

Bereken van elk van de volgende kwadratische functies de extreme waarde.

a

y = ( x + 5 ) 2 + 7

b

y = - 2 ( x - 12 ) 2 + 45

c

y = ( x + 2 ) 2 - 3

d

y = 5,5 - 3 ( x - 2 ) 2

Opgave 12

Je ziet hier een parabool. De bijbehorende formule is y = - 2 ( x - 3 ) 2 + 5 .

a

Bepaal de top van deze parabool en bereken het snijpunt met de y-as.

c

Bereken de coördinaten van de snijpunten van deze parabool met de x-as.

c

Bereken de exacte afstand tussen de snijpunten van deze parabool met de x-as.

Opgave 13

Gegeven is een parabool met formule y = - 0,5 ( x - 10 ) 2 + 40 en een lijn met vergelijking y = a .

a

Bereken de snijpunten van deze parabool met de beide coördinaatassen.

b

Voor welke waarde van a is de lijn een raaklijn aan de parabool?

c

Voor welke waarden van a hebben de lijn en de parabool twee snijpunten?

d

Voor welke waarden van a hebben de lijn en de parabool geen snijpunten?

verder | terug