Kwadratische verbanden > Kwadratische functies
12345Kwadratische functies

Voorbeeld 1

Bij een kwadratische functie hoort de formule y = ( x - 1 ) 2 + 3 .

Bereken de extreme waarde van deze kwadratische functie en teken de bijbehorende parabool.

> antwoord

Stel in de applet de juiste waarden voor a, p en q in. Je kunt dan de top van de parabool zien.

De top van de parabool kun je uit de formule aflezen: T ( 1 , 3 ) . De parabool heeft daarom de lijn x = 1 als symmetrieas en je ziet dat het een dalparabool is.
De extreme waarde is daarom een minimum van 3 voor x = 1

Nu kun je gemakkelijk een tabel maken en de grafiek tekenen.

Opgave 3

Bekijk het Voorbeeld 1 en werk met de applet.

a

Stel in de applet de formule in die in het voorbeeld is gegeven.
Hoe zie je aan de formule dat de grafiek van deze functie een dalparabool is?

b

Waarom is het belangrijk om eerst de symmetrieas te weten voor je een tabel maakt?

c

Hier zie je een geschikte tabel voor deze parabool. Maak hem af en teken de parabool.

x - 2 - 1 0 1 2 3 4
y
d

Maak een extra rij in deze tabel met daarin de afnames van de y-waarden bij elke stap. En maak ook een extra rij met de verandering van die afnames.

e

Is de verandering van de afnames constant?

Opgave 4

Bepaal van de volgende kwadratische functies de extreme waarde en de symmetrieas. Vermeld ook welke soort parabool het betreft. Gebruik eventueel de applet in de Theorie .

a

y = - ( x + 1 ) 2 - 4

b

y = 2 ( x - 4 ) 2 + 1

c

y = - 0,01 ( x - 3 ) 2 + 2

Opgave 5

Gegeven is de formule y = ( 2 x - 4 ) 2 + 3 .

a

Laat zien dat je deze formule kunt schrijven als y = 4 ( x - 2 ) 2 + 3 .

b

Deze formule hoort dus ook bij een kwadratische functie. Welke uiterste waarde en welke symmetrieas heeft de bijbehorende parabool?

verder | terug