Kwadratische verbanden > Kwadratische functies
12345Kwadratische functies

Verkennen

Opgave V1

Een tennisser is aan het trainen. Op de baseline tegenover hem schiet een tenniskanon met grote snelheid een bal op hem af, precies in de lengte van het veld. Het tennisveld is 24 m lang en het net is 1 m hoog. Door in de applet de groene punt te bewegen zie je de baan van de bal ontstaan.
De baan van de bal is een kromme lijn. In het getekende assenstelsel geldt voor die baan de formule

h = - 0,01 ( x - 10 ) 2 + 1,5

Hierin stelt h de hoogte van de bal boven het tennisveld voor en is x de afstand van de monding van het tenniskanon tot het punt recht onder de bal.

Hoe hoog komt de tennisbal maximaal?

verder | terug