Kwadratische verbanden > Kwadratische functies
12345Kwadratische functies

Testen

Opgave 16

Bereken de extreme waarde van elk van de volgende kwadratische functies. Geef ook aan of het een minimum of een maximum betreft.

a

`y=text(-)0,5(x-6)^2 + 4`

b

`y=1,2(x+6)^2 + 4`

Opgave 17

Gegeven is de kwadratische functie `y=text(-)0,01(x-10)^2 + 5` .

a

Bereken het snijpunt van de bijbehorende parabool met de `y` -as.

b

Bereken de snijpunten van de bijbehorende parabool met de `x` -as.

c

Voor welke waarde van `p` raakt de lijn `y=p` deze parabool?

verder | terug