Kwadratische verbanden > Kwadratische functies
12345Kwadratische functies

Inleiding

Je weet al dat bij kwadratische verbanden van de vorm `y=a*(x-p)^2+q` parabolen horen met top `(p, q)` .
Je gaat daar nu opnieuw mee werken.

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met kwadratische verbanden en de bijbehorende parabolen.

Voorkennis:

  • werken met variabelen en verbanden tussen twee variabelen;

  • werken met formules en grafieken, zoals een grafiek tekenen bij een formule;

  • bij kwadratische verbanden van de vorm `y=a(x-p)^2+q` een bijbehorende grafiek tekenen, een parabool met top `(p, q)` .

verder | terug