Kwadratische verbanden > Kwadratische functies
12345Kwadratische functies

Theorie

Bij een kwadratische functie hoort een formule van de vorm y = a ( x - p ) 2 + q met a 0. De bijbehorende grafiek is een parabool met top ( p , q ) en symmetrieas x = p.

  • Als a > 0 heb je een dalparabool met een laagste waarde, een minimum van q voor x = p.

  • Als a < 0 heb je een bergparabool met een hoogste waarde, een maximum van q voor x = p.

Een maximum of een minimum noem je een uiterste waarde of ook wel een extreme waarde van een functie.

In de applet kun je met de schuifknoppen de waarde van a, p en q veranderen.

Als je in een bijbehorende tabel de waarden van x met vaste stappen laat toenemen, dan kun je een kwadratisch verband herkennen aan de symmetrie in de tabel. Kenmerkend voor een kwadratisch verband is ook dat de verandering van de toenames (of de afnames) constant is.

verder | terug