Kwadratische verbanden > Nulpunten en top
12345Nulpunten en top

Verkennen

Opgave V1

Een boer heeft een stuk weiland naast een vijver. Hij wil naast de vijver een stuk grond afzetten met 100 m hekwerk. Zie de figuur. Langs de vijver komt geen hek.
b is de lengte van A B . Door b te veranderen kun je de oppervlakte veranderen.

Hoe groot is de oppervlakte A van het landje maximaal?

verder | terug