Kwadratische verbanden > Nulpunten en top
12345Nulpunten en top

Inleiding

Je weet al dat bij kwadratische verbanden van de vorm `y=a*(x-p)^2+q` parabolen horen met top `(p, q)` .
Maar kwadratische functies kunnen ook een andere vorm hebben. En ook dan wil je kunnen bepalen welke top de bijbehorende parabool heeft en welke nulpunten.

Je leert in dit onderwerp:

  • nulpunten en top berekenen van een kwadratische functie.

Voorkennis:

  • werken met variabelen en met formules en grafieken, zoals een grafiek tekenen bij een formule;

  • ontbinden in factoren, ook met de som-en-productmethode;

  • bij kwadratische verbanden van de vorm `y=a(x-p)^2+q` een bijbehorende grafiek tekenen, een parabool met top `(p, q)` .

verder | terug