Kwadratische verbanden > Kwadratische vergelijkingen
12345Kwadratische vergelijkingen

Inleiding

Zo'n 1200 jaar geleden bedacht de Perzische wiskundige Al-Khwarizmi een oplossing voor alle kwadratische vergelijkingen. Die oplossing heet tegenwoordig de abc-formule. Je ziet hem hier in moderne notatie.
Je moet van een gegeven vergelijking alleen de waarden van `a` , `b` en `c` aflezen en die invullen in de oplossingsformule en klaar.

Je leert in dit onderwerp:

  • alle kwadratische vergelijkingen oplossen met de abc-formule.

Voorkennis:

  • werken met variabelen en met formules en grafieken, zoals een grafiek tekenen bij een formule;

  • ontbinden in factoren, ook met de som-en-productmethode;

  • bij kwadratische functies (met een geschikte formule) de top en de nulpunten bepalen.

verder | terug