Kwadratische verbanden > Kwadratische vergelijkingen
12345Kwadratische vergelijkingen

Verkennen

Opgave V1

Wanneer je van een kwadratische functie de nulpunten wilt berekenen, moet je een vergelijking oplossen. Neem bijvoorbeeld y = x 2 + 6 x + 8 . Wil je van deze kwadratische functie de nulpunten berekenen dan moet je x 2 + 6 x + 8 = 0 oplossen.

Los deze vergelijking op met behulp van ontbinden in factoren.

Opgave V2

Bekijk nu de functie y = x 2 + 6 x + 7 . Wil je van deze kwadratische functie de nulpunten berekenen dan moet je x 2 + 6 x + 7 = 0 oplossen.

Kun je deze vergelijking exact oplossen?

verder | terug