Kwadratische verbanden > Kwadratische vergelijkingen
12345Kwadratische vergelijkingen

Practicum

Met AlgebraKIT kun je oefenen met het oplossen van kwadratische vergelijkingen. Je kunt telkens een nieuwe opgave oproepen. Je maakt elke opgave zelf op papier.
Met "Toon uitwerking" zie je het verder uitklapbare antwoord.
Met krijg je een nieuwe opgave.


verder | terug