Kwadratische verbanden > Kwadratische vergelijkingen
12345Kwadratische vergelijkingen

Testen

Opgave 20

Los de volgende vergelijkingen op. Geef waar nodig benaderingen in twee decimalen nauwkeurig

a

`x^2 + 3x - 12 = 0`

b

`x^2 + 5x + 6 = 0`

c

`5x^2 + 3x = 15`

d

`5x(x+2)=15`

Opgave 21

Gegeven is de kwadratische functie `y=text(-)0,1x^2 - 2x + 1` .

a

Bereken het snijpunt met de `y` -as.

b

Bereken de snijpunten met de `x` -as in één decimaal nauwkeurig.

c

Los op in twee decimalen nauwkeurig: `y=2` .

d

Bereken de snijpunten van de gegeven kwadratische functie en de lijn `y = text(-)0,1x - 1` .

verder | terug