Kwadratische verbanden > Handig oplossen
12345Handig oplossen

Verwerken

Opgave 10

Los de volgende vergelijkingen op. Probeer steeds een zo handig mogelijke manier te vinden.

a

x 2 = x

b

( x - 1 ) 2 - 1 = 0

c

5 - x 2 = 3

d

x - x 2 = 0

e

x - x 2 = 5

f

x 2 + 2 x - 7 = 3

g

x 2 + 2 x + 1 = 0

h

( x + 3 ) ( x - 3 ) = 9

i

( x - 4 ) ( x + 5 ) = 6

j

x ( 2 - x ) = 3 x

Opgave 11

Los de volgende vergelijkingen op. Probeer steeds een zo handig mogelijke manier te vinden.

a

( 2 x - 3 ) ( x - 1 ) = 3

b

( 2 x - 3 ) ( x - 1 ) = 0

c

( s - 3 ) 2 + 5 = 0

d

4 ( s + 1 ) 2 - 7 = 2

e

t - ( t - 1 ) 2 = - 4

f

( x - 2 ) 2 = ( 4 - 3 x ) 2

g

3 ( x - 1 ) 2 = ( x - 1 ) 2

h

3 p ( p - 1 ) = ( p + 1 ) ( p - 1 )

i

( x - 4 ) 2 = 5 - x

j

0,5 x 2 - 4 x = 10

Opgave 12

Een parabool wordt beschreven door de formule y = 0,25 ( x - 2 ) 2 + 5 . Een lijn gaat door de punten A ( 0 , 6 ) en B ( 10 , 12 ) . De snijpunten van deze lijn en deze parabool zijn A en C.

Bereken de coördinaten van punt C.

Opgave 13

Een bedrijf maakt Blu-ray spelers. De winst die het bedrijf per week maakt wordt berekend met de formule W = - 6 q 2 + 100 q - 246 . De winst ( W) is hier in duizenden euro en het aantal per week verkochte spelers ( q) in honderdtallen.

a

Bereken voor welke waarden van q winst wordt gemaakt. Om welke aantallen Blu-ray spelers gaat het daarbij?

b

Bij welk aantal wekelijkse verkochte Blu-ray spelers is de winst zo groot mogelijk? Hoe groot is deze maximale winst?

verder | terug