Kwadratische verbanden > Handig oplossen
12345Handig oplossen

Testen

Opgave 17

Los de volgende vergelijkingen zo handig mogelijk op. Geef waar nodig benaderingen in twee decimalen nauwkeurig

a

`x^2 - 3x = 4`

b

`(2x+3)(x-5) = 0`

c

`(2x+3)(x-5) = text(-)15`

d

`3(x+2)^2=15`

e

`3(x+2)^2=15x`

f

`3(x-2)^2=12x^2`

verder | terug