Kwadratische verbanden > Handig oplossen
12345Handig oplossen

Inleiding

In het voorgaande onderdeel heb je geleerd de abc-formule te gebruiken.
Daarmee kun je elke kwadratische vergelijking oplossen.
Waarom dan toch nog kijken naar andere manieren om dit te doen? Welnu, de abc-formule is vaak nogal onhandig in gebruik, er zijn snellere methoden. Dus nu ga je proberen om kwadratische vergelijkingen zo handig mogelijk op te lossen. Niet altijd maar domweg de abc-formule toepassen, maar eerst even kijken of het niet sneller kan...

Je leert in dit onderwerp:

  • kwadratische vergelijkingen zo handig mogelijk oplossen.

Voorkennis:

  • werken met variabelen en met formules en grafieken, zoals een grafiek tekenen bij een formule;

  • ontbinden in factoren, ook met de som-en-productmethode;

  • kwadratische vergelijkingen oplossen met de abc-formule;

  • bij kwadratische functies de top en de nulpunten berekenen.

verder | terug