Kwadratische verbanden > Handig oplossen
12345Handig oplossen

Theorie

Een kwadratische vergelijking (of tweedegraads vergelijking) kun je op meerdere manieren oplossen. De abc-formule lukt altijd als je hem in de vorm a x 2 + b x + c = 0 hebt geschreven (met a 0 ). Maar regelmatig is de abc-formule niet nodig. Hier zie je welke keuzes je daarbij kunt maken.

 1. Komt de variabele maar op één plaats voor?
  Ga dan terugrekenen, met name worteltrekken.

 2. Heeft de vergelijking de vorm van een ontbinding die op 0 uitkomt?
  Splits de vergelijking dan in twee eenvoudiger vormen.

 3. Komen er in de vergelijking haakjes voor, maar kun je niet meteen ontbinden in factoren?
  Werk dan eerst de haakjes uit.

 4. Kun je na op 0 herleiden alle termen door hetzelfde getal delen?
  Doe dit dan en maak de vergelijking eenvoudiger.

 5. Kun je na op 0 herleiden en vereenvoudigen ontbinden in factoren?
  Doe dit dan en lees de oplossing uit de ontbinding af.

 6. Kun je na op 0 herleiden en vereenvoudigen niet ontbinden in factoren?
  Gebruik de abc-formule of splits een kwadraat af.

Als je deze stappen in deze volgorde doorloopt, kun je elke kwadratische vergelijking op zo handig mogelijke manier oplossen.

verder | terug