Exponentiële verbanden > Groeifactor
1234Groeifactor

Inleiding

Soms groeien hoeveelheden steeds sneller.
Dat was tot nu toe het geval met de wereldbevolking. In 1800 waren er ongeveer `1` miljard mensen, maar in 2011 ging het aantal over de `7` miljard heen. Dat bereik je al met een groeipercentage van `1` % per jaar.

Je leert in dit onderwerp:

  • opnieuw werken met de begrippen groeifactor, groeipercentage, vervalpercentage, verdubbelingstijd en halveringstijd.

Voorkennis:

  • werken met variabelen en verbanden tussen twee variabelen;

  • werken met formules en grafieken, zoals een grafiek tekenen bij een formule;

  • het begrip exponentiële groei/verval met de bijbehorende groeifactor en groei/vervalpercentage.

verder | terug