Exponentiële verbanden > Groeifactor
1234Groeifactor

Verwerken

Opgave 10

Bepaal bij de volgende groeifactoren per uur het toe- of afnamepercentage per uur.

a

1,21

b

1,924

c

0,99

d

2,5

e

100

Opgave 11

Zet de onderstaande toe- of afnamepercentages om naar groeifactoren.

a

Een afname van 14% per uur.

b

Een toename van 34,76% per dag.

c

Een toename van 104% per jaar.

d

Een afname van 100% per uur.

Opgave 12

Banden zijn meestal een beetje poreus (luchtdoorlatend). Dit betekent dat een opgepompte band steeds een beetje zachter wordt. De bandenspanning van een band is na het oppompen ongeveer gelijk aan 2,103 bar. Deze bandenspanning neemt elke dag met ongeveer 13,3% af.

a

Welke groeifactor per dag heeft de bandenspanning?

b

Welke groeifactor per week heeft de bandenspanning?

c

Je kunt niet meer rijden als de bandenspanning minder is dan 0,1 bar. Hoeveel dagen duurt dit nadat je de band hebt opgepompt?

Opgave 13

Het aantal WhatsApp-berichten W nam in de beginjaren flink toe. Zie onderstaande tabel (aantallen berichten W in miljoenen):

jaartal 2005 2006 2007 2008
W 4,9 9,8 19,6 39,2
a

Met welke groeifactor per jaar neemt W in die periode toe? Hoe groot was toen de verdubbelingstijd van het aantal WhatsApp-berichten per jaar?

b

Met hoeveel procent nam het aantal WhatsApp-berichten per jaar toe?

c

Hoeveel van deze berichten verwacht je dan in 2012?

d

En hoeveel van deze berichten verwacht je in 2022 als de groei zo door gaat? Is dat realistisch?

Opgave 14

Elke ochtend om 9:00 uur krijgt een patiënt door middel van een injectie 2 mL van een pijnstillend medicijn toegediend. Door afbraak in het lichaam van de patiënt neemt de hoeveelheid geneesmiddel elke 12 uur af met 32%.

a

Met welke groeifactor neemt de hoeveelheid pijnstiller elke 12 uur af?

b

Met welke groeifactor neemt de hoeveelheid pijnstiller elke 6 uur af? Welk afnamepercentage per zes uur hoort daar bij?

c

Met welke groeifactor neemt de hoeveelheid pijnstiller elk uur af? Welk afnamepercentage per uur hoort daar bij?

d

Hoeveel mL van het pijnstillend middel bevindt zich na één dag vlak voor de volgende injectie in het lichaam van de man? En hoeveel mL direct na de injectie?

e

Bereken de hoeveelheid pijnstiller na 30 uur. En ook na 60 uur.

e

Schets een grafiek van de hoeveelheid geneesmiddel gedurende de eerste 60 uur.

verder | terug