Exponentiële verbanden > Groeifactor
1234Groeifactor

Voorbeeld 1

Hier zie je enkele voorbeelden van het omrekenen van een groeipercentage naar een groeifactor.

  • Bij een groei van 15% per jaar neemt 100 elk jaar toe tot 115. Er is een groeifactor van 115 / 100 = 1,15 per jaar.

  • Bij een afname van 17% per maand neemt 100 elke maand af tot 83. Er is een groeifactor van 83 / 100 = 0,83 per maand.

Hier zie je enkele voorbeelden van het omrekenen van een groeifactor naar een groeipercentage.

  • Bij een groeifactor van 1,20 per jaar neemt 100 elk jaar toe tot 100 1,20 = 120 . Er komt dus jaarlijks 120 - 100 = 20 % bij.

  • Bij een groeifactor van 0,76 per dag neemt 100 elke dag af tot 100 0,76 = 76 . Er gaat dus jaarlijks 76 - 100 = 24 % af.

Opgave 3

Bekijk in Voorbeeld 1 hoe je kunt omrekenen van een procentuele toename of afname naar een groeifactor.

a

Bij het omrekenen wordt steeds van 100 uit gegaan. Is het ook mogelijk om van een ander getal uit te gaan? Licht je antwoord toe.

b

Een hoeveelheid neemt elk uur met 35% toe. Hoeveel bedraagt de groeifactor per uur?

c

Een hoeveelheid neemt elk uur met 35% af. Hoeveel bedraagt de groeifactor per uur?

d

Een hoeveelheid neemt elke minuut met 0,1% toe. Hoeveel bedraagt de groeifactor per minuut?

e

Een hoeveelheid neemt elke minuut met 0,1% af. Hoeveel bedraagt de groeifactor per minuut?

f

Een hoeveelheid neemt elke maand met 150% toe. Hoeveel bedraagt de groeifactor per maand?

g

Een hoeveelheid neemt elke maand met 150% af. Hoeveel bedraagt de groeifactor per maand?

Opgave 4

Een groeipercentage kan zowel positief als negatief zijn.

a

Waar in Voorbeeld 1 is sprake van een negatief groeipercentage?

b

Waarom kan een groeifactor nooit negatief zijn?

c

Welk groeipercentage hoort bij een groeifactor van 1,5 per uur?

d

Welk groeipercentage hoort bij een groeifactor van 0,15 per uur?

e

Welk groeipercentage hoort bij een groeifactor van 1 per jaar?

f

Welk groeipercentage hoort bij een groeifactor van 2 per jaar?

Opgave 5

Geef bij de volgende groeifactoren per week aan met welk percentage de hoeveelheid toe- of afneemt elke week.

a

1,105

b

0,998

c

4

d

0,1

verder | terug