Exponentiële verbanden > Groeifactor
1234Groeifactor

Uitleg

Een scholengemeenschap heeft in een groeigemeente in het jaar 2012 in totaal 800 leerlingen. Het aantal leerlingen van de scholengemeenschap neemt elk jaar met 12% toe. Naar verwachting zal deze groei zich nog enkele jaren voortzetten. De school heeft plaats voor maximaal 1250 leerlingen. Om uit te rekenen wanneer de school noodlokalen moet laten plaatsen kun je per jaar het aantal leerlingen uitrekenen.

Dit kan als volgt:
In 2012 is het leerlingenaantal 800.
In 2013 is het leerlingenaantal 800 1,12 = 896.
In 2014 is het leerlingenaantal 800 1,12 1,12 = 800 1,12 2 1004 .
In 2015 is het leerlingenaantal 800 1,12 1,12 1,12 = 800 1,12 3 1124 .
In 2016 is het leerlingenaantal 800 1,12 1,12 1,12 1,12 = 800 1,12 4 1259 .
In 2015 moeten er dus extra noodlokalen komen om in 2016 voldoende plaatsen te hebben. Het getal 1,12 waar je steeds mee vermenigvuldigt, noem je de groeifactor per jaar.

Opgave 1

Bekijk de Uitleg .

a

Hoe kom je aan het getal 1,12?

b

Stel dat het aantal leerlingen van de scholengemeenschap in 2012 in totaal 696 was. Wanneer moeten de noodlokalen dan komen?

c

Stel dat de groeifactor per jaar 1,08 is. Hoeveel procent neemt het aantal leerlingen per jaar dan toe?

d

Als van een school het aantal leerlingen jaarlijks niet toeneemt, maar met een vast percentage afneemt, wat weet je dan van de groeifactor per jaar?

Opgave 2

Medicijnen worden door het lichaam opgenomen en vervolgens afgebroken. Dit gaat meestal ook met een vast percentage. Van paracetamol wordt elk uur 15% afgebroken. Stel dat Piet hoofdpijn heeft en een tablet met 500 mg paracetamol inneemt. Het medicijn is uitgewerkt als de hoeveelheid paracetamol in het lichaam onder de 100 mg komt.

a

Hoeveel procent van de paracetamol is na 1 uur nog over?

b

Hoeveel milligram paracetamol is dat?

c

Welke groeifactor per uur hoort er bij de afbraak van de paracetamol door het lichaam?

d

Na hoeveel uur is deze stof uitgewerkt? (Geef je antwoord in gehele uren.)

verder | terug