Exponentiële verbanden > Groeifactor
1234Groeifactor

Testen

Opgave 17

Neem aan dat de wereldbevolking in 1800 precies `1` miljard mensen telde. En dat in de `200` jaar daarna de groei `1` % per jaar bedroeg.

a

Hoe groot is dan de groeifactor per jaar?

b

Laat zien, dat de verdubbelingstijd van de wereldbevolking dan ongeveer `70` jaar is.

c

Hoeveel zou het aantal mensen in het jaar 2000 moeten bedragen?

d

Hoeveel zou het groeipercentage per eeuw ( `100` jaar) zijn?

Opgave 18

Paracetamol is een nogal veel gebruikte pijnstiller. Het lichaam breekt de werkzame stof af met een halveringstijd van ongeveer `3`  uur. Iemand neemt een pilletje paracetamol van `500` mg.

a

Hoeveel bedraagt de groeifactor per uur van deze paracetamol?

b

Hoeveel bedraagt het vervalpercentage per uur van deze paracetamol?

c

Hoeveel paracetamol zit er dan na `4` uur nog in haar lichaam?

verder | terug