Exponentiële verbanden > Groeifactor
1234Groeifactor

Theorie

Soms wordt een hoeveelheid per tijdseenheid (dus bijvoorbeeld steeds per seconde) met een vaste groeifactor g vermenigvuldigd. Als g > 1 dan is er sprake van een toename en als 0 < g < 1 dan is er sprake van een afname. Als g = 1 dan is er geen sprake van een toename of afname maar blijft de hoeveelheid steeds constant.

  • Bij een groeifactor van 1,04 hoort een groeipercentage van 4%.

  • Bij een groeifactor van 0,96 hoort een groeipercentage van - 4% of een vervalpercentage van 4%.

Bij een groeifactor per uur van 1,04 hoort een groeifactor per dag van 1,04 24 2,56 .

De verdubbelingstijd is de tijdsduur die hoort bij een groeifactor van 2. De halveringstijd is de tijdsduur die hoort bij een groeifactor van 0,5.

verder | terug