Exponentiële verbanden > Exponentiële groei
1234Exponentiële groei

Inleiding

Het maakt veel verschil of iets elke tijdseenheid bij een bepaalde hoeveelheid wordt opgeteld of dat die hoeveelheid met wordt vermenigvuldigd. Lineaire groei is zeer gelijkmatig. Exponentiële groei wordt steeds extremer, het is min of meer explosieve groei.

Je leert in dit onderwerp:

  • exponentiële groei en lineaire groei vergelijken met behulp van bijpassende formules en grafieken;

  • een formule opstellen bij exponentiële groei als twee punten van de grafiek bekend zijn.

Voorkennis:

  • werken met variabelen en verbanden tussen twee variabelen;

  • werken met formules en grafieken, zoals een grafiek tekenen bij een formule;

  • het begrip exponentiële groei/verval met de bijbehorende groeifactor en groei/vervalpercentage.

verder | terug