Exponentiële verbanden > Exponentiële groei
1234Exponentiële groei

Inleiding

Het maakt veel verschil of iets elke tijdseenheid bij een bepaalde hoeveelheid `1,5` wordt opgeteld of dat die hoeveelheid met `1,5` wordt vermenigvuldigd. Lineaire groei is zeer gelijkmatig. Exponentiële groei wordt steeds extremer, het is min of meer explosieve groei.

Je leert in dit onderwerp:

  • exponentiële groei en lineaire groei vergelijken met behulp van bijpassende formules en grafieken;

  • een formule opstellen bij exponentiële groei als twee punten van de grafiek bekend zijn.

Voorkennis:

  • werken met variabelen en verbanden tussen twee variabelen;

  • werken met formules en grafieken, zoals een grafiek tekenen bij een formule;

  • het begrip exponentiële groei/verval met de bijbehorende groeifactor en groei/vervalpercentage.

verder | terug