Exponentiële verbanden > Exponentiële groei
1234Exponentiële groei

Testen

Opgave 17

De gemeente G had een bevolking van `18000` mensen in begin 2015 en kreeg er dat jaar `540` mensen bij. Dat is een toename van `3` % in dat jaar. Noem het aantal inwoners van deze gemeente `N` met `t` de tijd in jaren na 2015.

a

Welke formule geldt voor `N` als er daarna jaarlijks (ongeveer) evenveel mensen bijkomen?

b

Welke formule geldt voor `N` als er daarna jaarlijks (ongeveer) `3` % mensen bijkomen?

c

Voorspel met beide formules het aantal inwoners van de gemeente G in 2025.

Opgave 18

Een groeigrafiek waarbij `y` afhankelijk is van `t` .
Deze grafiek gaat door `(2, 300)` en `(6, 200)` .

a

Stel een formule op voor `y` uitgaande van lineaire groei.

b

Stel een formule op voor `y` uitgaande van exponentiële groei.

verder | terug