Exponentiële verbanden > Exponentiële groei
1234Exponentiële groei

Theorie

Je ziet hier grafieken van twee belangrijke manieren van groei:

  • Lineaire groei met beginhoeveelheid b en een vaste toename per eenheid van a.
    Bijbehorende formule: H = a t + b .
    Bijbehorende grafiek: een rechte lijn door ( 0 , b ) met hellingsgetal a.

  • Exponentiële groei met beginhoeveelheid b en een vaste groeifactor per eenheid van g.
    Bijbehorende formule: H = b g t .
    Bijbehorende grafiek: een steeds sterker stijgende curve door ( 0 , b ) als g > 1 en een steeds minder sterk dalende curve door ( 0 , b ) als 0 < g < 1 .

Bij lineaire groei met een vaste toename van 0 spreek je van een constante functie. En dat is ook het geval bij exponentiële groei met groeifactor 1.

verder | terug