Exponentiële verbanden > Exponentiële functies
1234Exponentiële functies

Verkennen

Opgave 1

Hier zie je de grafiek van y = 2 x , ook voor negatieve waarden van x.

a

Wat gebeurt er met de uitkomst als x met 1 toeneemt?

b

Wat gebeurt er met de uitkomst als x met 1 afneemt?

c

Hoeveel is 2 0 ? Kun je dat verklaren?

d

Hoeveel is 2 -1 ?

e

Krijg je ooit een uitkomst 0?

Opgave 2

Tot nu toe heb je bij exponentiële functies weinig met mintekens te maken gehad. Toch kun je heel goed een grafiek maken van y = -2 x , ook voor negatieve waarden van x.

a

Hoe ziet dit grafiek er uit?

Maar bekijk nu y = ( -2 ) x

b

Vul nu de volgende tabel in:

x 0 1 2 3 4
y
c

Kun je nu bij deze functie een zinvolle grafiek tekenen? Licht je antwoord toe.

verder | terug