Exponentiële verbanden > Exponentiële functies
1234Exponentiële functies

Inleiding

Bij exponentiële groei horen exponentiële functies van de vorm `y=b*g^x` . De waarden van deze functies variëren van heel dicht bij `0` tot oneindig groot. Om `0` te naderen moet je als `g gt 1` dan wel negatieve `x` -waarden toelaten.
De grafieken van deze exponentiële functies komen aan één kant steeds dichter bij de `x` -as, de horizontale asymptoot.
In dit onderdeel bekijk je exponentiële functies van de vorm `y=b*g^x + c` .

Je leert in dit onderwerp:

  • de belangrijkste karakteristieken van exponentiële functies herkennen;

  • de formule van een exponentiële functie opstellen vanuit twee gegeven punten.

Voorkennis:

  • werken met variabelen en verbanden tussen twee variabelen;

  • werken met formules en grafieken, zoals een grafiek tekenen bij een formule;

  • het begrip exponentiële groei/verval met de bijbehorende groeifactor en groei/vervalpercentage;

  • exponentiële groei en lineaire groei vergelijken met behulp van bijpassende formules en grafieken.

verder | terug