Exponentiële verbanden > Exponentiële functies
1234Exponentiële functies

Voorbeeld 2

Van een exponentiële functie y = b g x + a is gegeven dat de grafiek door de punten A ( 0 , 12 ) en B ( 3 , 7 ) gaat en de lijn y = 2 de asymptoot is.
Stel een passend functievoorschrift op.

> antwoord

Omdat de asymptoot y = 2 is, geldt in de gegeven formule a = 2 .

De formule komt er nu zo uit te zien: y = b g x + 2 .
A ( 0 , 12 ) invullen geeft: b g 0 + 2 = 12 en dus b = 10 .
B ( 3 , 7 ) invullen geeft: 10 g 3 + 2 = 7 en dus g 3 = 0,5 zodat g = 0,5 3 0,79 .

De gevraagde formule wordt y = 10 0,79 x + 2 .

Opgave 6

Van een exponentiële functie y = b g x + a is gegeven dat de grafiek door de punten A ( 0 , 40 ) en B ( 4 , 25 ) gaat en de lijn y = 10 de asymptoot is.

Stel een passend functievoorschrift op.

Opgave 7

Van een exponentiële functie y = b g x + a is gegeven dat de grafiek door de oorsprong en het punt A ( 4 , 6 ) gaat en de lijn y = - 3 de asymptoot is.

Stel een passend functievoorschrift op.

verder | terug