Exponentiële verbanden > Exponentiële functies
1234Exponentiële functies

Testen

Opgave 14

Gegeven is de exponentiële functie `y = 15*1,2^x + 5` .

a

Maak eerst een tabel zoals deze van y = 15 1,2 x .

x - 3 - 2 - 1 0 1 2 3
y
b

Hoe maak je nu vanuit de tabel bij a de grafiek van de gegeven functie?

c

Welke asymptoot heeft de grafiek?

d

Voor welke waarden van x geldt 15 1,2 x + 5 10? Geef je antwoord in één decimaal nauwkeurig.

Opgave 15

De grafiek van een exponentiële functie van de vorm `y=b*g^x+c` gaat door `(0, 300)` en `(4, 200)` en heeft horizontale asymptoot `y=100` .

Stel een formule op voor `y` .

verder | terug