Exponentiële verbanden > Exponentiële functies
1234Exponentiële functies

Theorie

Elke functie van de vorm y = b g x + a heet een exponentiële functie. Er zijn twee soorten exponentiële functies:

  • exponentiële functies met een stijgende grafiek als g > 1 ;

  • exponentiële functies met een dalende grafiek als 0 < g < 1 .

Bij al deze functies is er sprake van een asymptoot. In dit geval is de asymptoot de lijn y = a , een lijn waar de grafiek wel steeds dichter bij komt te lopen, maar waar hij nooit mee samenvalt.

Alleen als a = 0 geldt:
Neemt x met 1 toe, dan wordt de uitkomst met g vermenigvuldigd.
Neemt x met 1 af, dan wordt de uitkomst door g gedeeld.

verder | terug