Exponentiële verbanden > Exponentiële functies
1234Exponentiële functies

Theorie

Elke functie van de vorm y = b g x + a heet een exponentiële functie. Er zijn twee soorten exponentiële functies:

  • exponentiële functies met een stijgende grafiek als g > 1 ;

  • exponentiële functies met een dalende grafiek als 0 < g < 1 .

Bij al deze functies is er sprake van een asymptoot. In dit geval is de asymptoot de lijn y = a , een lijn waar de grafiek wel steeds dichter bij komt te lopen, maar waar hij nooit mee samenvalt.

Hoe je een formule opstelt van de exponentiële functie vanuit twee gegeven punten op de grafiek, zie je in Voorbeeld 2.

verder | terug