Exponentiële verbanden > Totaalbeeld
1234Totaalbeeld

Toepassen

Bij de rente die je van de bank krijgt op een spaartegoed speelt exponentiële groei een rol. Door het bijschrijven van rente verandert namelijk je spaartegoed en daar krijg je ook weer rente over. Er is sprake van "rente op rente" . Je geld stoppen in een spaarvarken is dus geen goed idee...

Stel je zet op de eerste dag van deze maand € 1000,= op een spaarrekening waarop je 3% rente per jaar krijgt. Dan maakt het wel wat verschil of de bank de rente maandelijks bijschrijft of jaarlijks, of pas als je de spaarrekening weer opheft en leeghaalt. Je kunt dat zelf narekenen...

Opgave 12Rente op rente
Rente op rente

Gebruik de gegevens uit de tekst in Toepassen .

a

Hoeveel bedraagt de groeifactor per jaar van je spaartegoed? En hoeveel bedraagt de groeifactor per maand?

b

Als de bank maandelijks rente bijschrijft en het rentepercentage per maand op één decimaal nauwkeurig afrondt, hoeveel bedraagt je spaartegoed dan na een jaar? En hoeveel zou het moeten bedragen?

c

En als de bank het rentepercentage op twee decimalen nauwkeurig berekent en maandelijks rente bijschrijft. Wie wordt er nu blij, jij of de bank?

d

Doe de berekening uit c nog eens, maar neem nu aan dat de bank niet afrondt, maar gewoon de decimalen na de tweede weglaat bij het berekenen van het rentepercentage. (Dat heet "afkappen" .)

Opgave 13Tussentijdse stortingen
Tussentijdse stortingen

Gebruik weer de gegevens uit de tekst in Toepassen .

Nu stort je zelf maandelijks nog € 25,= op je spaarrekening, te beginnen op de eerste dag van de volgende maand.

Bereken je spaartegoed na een jaar sparen. Ga uit van een maandrente van 0,24%.

verder | terug