Statistiek en kansrekening > Statistisch onderzoek
12345Statistisch onderzoek

Verwerken

Opgave 12

Een onderzoeksbureau is geïnteresseerd in de gezondheid van mannen boven de 30 jaar. Ze doen onderzoek door een vragenlijst via internet voor te leggen aan bezoekers van de website www.volkskrant.nl. De volgende vragen maken deel uit van het onderzoek:

  • Wat is uw leeftijd?

  • Hoeveel uur sport u per week?

  • Vindt u zichzelf gezond?

  • Rookt u?

  • Hoeveel dagen bent u de afgelopen 12 maanden week ziek thuis gebleven?

a

Wat is de populatie van dit onderzoek?

b

Is dit een representatieve steekproef? Leg uit.

c

Wat vind je van de gestelde vragen? Kun je de vragenlijst verbeteren en uitbreiden?

Opgave 13

Volgens onderzoek van GFK in opdracht van Productschap Tuinbouw is de appel het meest gekochte verse fruit in Nederland met 24,2 kilo per huishouden per jaar. Daarna volgen sinaasappels met 19,4 kilo en bananen met 14,6 kilo. Mandarijn staat op de vierde plaats met 9,7 kilo en peer staat in dit onderzoek op de vijfde plaats met 6,1 kilo per huishouden per jaar. Totaal is dit 82% van de fruitconsumptie in Nederland.

a

Maak een frequentietabel met absolute en relatieve frequenties van de fruitconsumptie per huishouden per jaar in Nederland.

b

Maak een bijpassend cirkeldiagram.

Opgave 14

Op de website van het KNMI staan heel veel data over het weer. Een van de zaken die je kunt nakijken is hoe vaak windsnelheden voorkomen.
Deze tabel gaat over alle uren tussen 1981 en 2000.

a

Hoeveel uren zijn dat (je hoeft geen rekening te houden met schrikkeljaren)?

b

Maak een staafdiagram van de kolom "Alle maanden" .

In Den Helder waait het meer en harder dan in De Bilt, dat komt omdat Den Helder aan zee ligt. In deze tabel zijn de klassen ingedeeld volgens de windkracht (Beaufort).

c

Zoek de benaming van de gebruikte klassen op en verwerk deze in een nieuwe tabel met daarin de gegevens van de kolom "Alle maanden" .

d

Maak een staafdiagram van de relatieve frequenties van de windkrachten uit de tabel van opgave c.

Opgave 15

Open het Excel-bestand Sportprestaties. Je vindt er gegevens van 74 leerlingen in de leeftijdscategorie 11 - 12 jaar.

a

Vergelijk de prestaties bij het verspringen van de meisjes en de jongens door bijpassende staafdiagrammen in Excel te maken. Probeer een conclusie te trekken.

b

Is er verschil in de prestaties bij het verspringen tussen jongens en meisjes? Leg uit hoe je die conclusie trekt.

verder | terug