Statistiek en kansrekening > Statistisch onderzoek
12345Statistisch onderzoek

Voorbeeld 1

Vlak voor de Tweede Kamer verkiezingen, wordt het stemgedrag onderzocht, op basis daarvan wordt de uitslag van de verkiezingen voorspeld. De onderzochte groep moet natuurlijk representatief zijn voor de hele stemgerechtigde bevolking. Waar moet je dan aan denken? Wat is de populatie en wat de steekproef in dit geval?

> antwoord

Dit betekent dat er mensen uit alle delen van het land, uit alle inkomensgroepen, van 18 jaar of ouder en zowel uit de stad als uit dorpen worden gevraagd op welke partij ze willen stemmen. De populatie in dit onderzoek bestaat uit alle mensen in Nederland met stemrecht. De steekproef bestaat uit de mensen die meedoen aan het onderzoek.

Opgave 5

Je wilt onderzoek doen naar het aantal uren huiswerk voor wiskunde op een school met 1600 leerlingen.

a

Wat is de populatie van dit onderzoek?

b

Hoeveel leerlingen zou je moeten vragen om een goed beeld te krijgen?

Het is niet voldoende om de leerlingen uit één klas te vragen naar het aantal uren huiswerk per week.

c

Waarom niet?

Het doel is om een representatieve steekproef te ondervragen.

d

Hoeveel leerlingen en uit welke klassen zou jij vragen? Hoe kies je deze leerlingen?

Opgave 6

Het volgende stukje tekst stond in mei 2010 in de krant. Een onderzoeker wil nu weten hoe het met de konijnen op Texel gesteld is. Hij kan onmogelijk alle konijnen vangen, maar wil toch een beeld hebben van het aantal zieke konijnen op Texel.

Het is een treurig gezicht: in de omgeving van de Texelse vuurtoren liggen heel veel dode konijnen. Er heerst myxomatose, een ernstige konijnenziekte. Al enkele honderden dieren zijn eraan doodgegaan. En dat terwijl het net weer een beetje beter ging met de konijnen op Texel.
a

Wat is de populatie van dit onderzoek?

b

Beschrijf hoe jij een steekproef zou kiezen en het onderzoek zou uitvoeren.

verder | terug